Analizujemy budżet!

Refleksje z badania budżetów Kalisza 2012-2015

Przygoda związana z badaniem budżetu Kalisza była dla mnie inspirująca. Urzędnicy, z którymi miałem kontakt byli bardzo życzliwi.

Zaskoczeniem dla mnie było brak tabel w Excelu z wykonania budżetu. Urzędnik tłumaczył, że nie można tego zrobić (co potwierdził informatyk z Ratusza), bo sprawozdanie jest w postaci pliku PDF. Ponieważ sam nie posiadałem odpowiedniego programu to poprosiłem kolegę, który w 5 minut przesłał mi gotowe tabele z Excela.

Głównym pytaniem, na które chciałem sobie odpowiedzieć było jak realizacja kolejnych budżetów przyczyniła się do poprawy jakości życia w Kaliszu. Jak mieszkańcy postrzegają realizację budżetu? Na te pytania nie znalazłem odpowiedzi w sprawozdaniach.

W tym momencie nasuwa mi się porównanie wykonania budżetu z ze sprawozdaniem z budowy miasta. W tym sprawozdaniu opisanie są zbudowane domy, ulice, fragmenty chodników, nowo otwarte szkoły itp. Ale nikt nie pyta mieszkańców jak oceniają funkcjonowanie miasta, co zrobiono dobrze a co źle. Bo po co trudzić się w dokonywanie zmian jeśli mieszkańcy nie są z nich zadowoleni?

Dużym zaskoczeniem było dla mnie brak bazy danych w ZDM z wykonanych inwestycji drogowych w mieście zawierającej informacje dotyczące: projektanta, wykonawcy, gwarancji , inspektora nadzoru, głównych dostawców materiałów, kosztów, terminów, problemów itp. Jeżeli nie ma takiej bazy danych to jak racjonalnie dokonywać wyboru technologii, projektanta, dostawcy materiałów, wymogów do SIWZ planując i wykonując kolejne inwestycje. Szacuję, że prowadzenie takiej bazy zajmuje około jednej godziny dziennie pracownikowi.

Zdziwieniem jest język użyty w sprawozdaniu, który jest fragmentami żargonem urzędniczym. Należałoby zwrócić na to uwagę.

Podsumowując największym zdziwieniem dla mnie było, iż inwestycje drogowe planuje się na zasadzie panelu ekspertów, którzy stwierdzają co należy naprawić, zbudować a nie w oparciu o analizę dokumentów strategicznych, analizę korzyści, efektywności działań i kosztów, potrzeb mieszkańców.

zdj
Uważam, że warto było przeanalizować sprawozdania z wykonania budżetów, by móc wskazać a zarazem zasygnalizować i wymagać od władz zmian, które polepszą jakość zarządzania miastem a przez to poprawią jakość życia w mieście- czego Państwu i sobie życzę.

Dariusz Mencel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>