O co pytamy Radę Miejską?

W nawiązaniu do naszych spotkań otwartych z dnia 5 lutego: „Co z tą jawnością w Kaliszu?” oraz 16 lutego: „Dialog społeczny w Kaliszu”, zwróciliśmy się z prośbą do Rady Miejskiej w Kaliszu o odpowiedź na pytania stawiane przez uczestników ww. spotkań. Dotyczą one funkcjonowania i przejrzystości Rady Miejskiej oraz Rad Osiedlowych w Kaliszu. Pisma zostały przekazane 20 lutego br. Magdalenie Spychalskiej – Przewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza oraz Andrzejowi Plichcie – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kaliszu. Uzyskane odpowiedzi opublikujemy na naszej stronie. Poniżej załączamy przekazane pisma.

 Pytania dotyczące Rady Miejskiej w Kaliszu:

 1. Czy i kiedy możliwe jest przeprowadzenie następujących aktualizacji danych, dotyczących Rady Miejskiej Kalisza w kaliskim Biuletynie Informacji Publicznej:
 • Spersonalizowane adresy e-mail do wszystkich radnych Rady Miejskiej?

Komentarz: Podany na stronie kaliskiego BIP jeden adres e-mail: krm@um.kalisz.pl do większości radnych (tylko troje radnych podało spersonalizowane adresy e-mail) nie spełnia swojej funkcji – wiadomości wysyłane na ten adres trafiają do Kancelarii Rady Miejskiej, która musi przekazać wiadomości do wskazanych radnych. To znacznie wydłuża czas otrzymania wiadomości przez radnych, a często bywa nieskuteczne.

 • Aktualny skład Rady Miejskiej obecnej kadencji?
 • Aktualny skład Rad Osiedlowych wraz z kontaktami do poszczególnych radnych?
 1. Na kiedy planowane jest przeniesienie kancelarii i siedziby z Villa Calisia do Ratusza i jaką funkcję będzie spełniał budynek Villa Calisia?
 2. Na kiedy planowane jest uruchomienie transmisji internetowych z sesji Rady Miejskiej oraz systemu imiennego głosowania radnych?

Pytania dotyczące Rad Osiedlowych w Kaliszu:

 1. Kiedy odbędą się wybory do Rad Osiedlowych? Jeśli data nie została jeszcze ustalona proszę o podanie kiedy to nastąpi.
 2. Jakie działania zmierzające do poprawy dostępności informacji o Radnych Osiedlowych planuje przedsięwziąć Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego?
 3. Jakie działania zmierzające do upowszechnienia wśród mieszkańców Kalisza idei kandydowania do rad osiedlowych i zachęcenia ich do zgłaszania swoich kandydatur planuje przedsięwziąć Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego?
 4. Czy w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedlowych przewidziane jest utworzenie serwisu internetowego / zakładki na stronie internetowej Kalisza, zawierającego sylwetki osób kandydujących do rad osiedlowych?

Komentarz: Pragniemy zwrócić uwagę, że upowszechnienie podstawowych informacji o kandydatach Rad Osiedli zwiększyłoby zainteresowanie wyborami do RO, które jak wiadomo, jest w Kaliszu na tyle niskie, że często nie udaje się wybrać Rady Osiedla w pierwszym terminie.

 1. Czy planowanie jest utworzenie, po wyborach, stron internetowych poszczególnych RO z listą członków, z numerami telefonów, adresami e-mail i ze zdjęciami (tak jak w przypadku Radnych Rady Miejskiej)?

Komentarz: Na ww. stronach internetowych znajdowałyby się informacje na temat tego nad czym RO pracują, jakie są tematy i wyniki bieżącej pracy i co udało im się zrealizować. Zamieszczanie informacji na bieżąco wpłynie korzystnie na zwiększenie zainteresowania mieszkańców pracą Rad Osiedlowych, a także zwiększy świadomość, dotyczącą kompetencji rad. Z punktu widzenia mieszkańca trudno interesować się pracą Rady Osiedlowej, której składu się nie zna, nie ma się z nią kontaktu i nie ma się jakichkolwiek informacji na temat tego czym rada aktualnie się zajmuje, albo co zrealizowała w przeszłości.

Dziękujemy panu Markowi Hornowskiemu, który jest współautorem pism i zainspirował KIM do ich wysłania.

Przebieg całego spotkania można odsłuchać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>