Rady Osiedli – odpowiedzi

W lutym zadaliśmy pytania Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Plichcie oraz Przewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego Magdaleny Spychalskiej. Dokładnie po 30 dniach (maksymalny termin odpowiedzi na pismo) dostaliśmy odpowiedzi. Oto one. Skany pism znajdziecie na końcu tekstu, poniżej zamieszczamy odpowiedzi razem z pytaniami i naszym komentarzem:

Rady Osiedli, odpowiedzi Magdaleny Spychalskiej

Pytanie 1: Kiedy odbędą się wybory do Rad Osiedlowych? Jeśli data nie została jeszcze ustalona proszę o podanie kiedy to nastąpi.

„Wybory do rad osiedli i sołectw odbędą się zgodnie z terminarzem stanowiącym załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza, którego treść przekazuję w załączeniu.”

Komentarz LSM: Dla ułatwienia zamieszczamy tabelę z terminami wyborów ułożoną datami. 23 rady, 3 sołectwa, 21 rożnych terminów wyborów – od kwietnia do grudnia br.

terminarz wyborow RO
Czeka nas zatem “rok pełen wyborów”. Dat pojawi się na pewno więcej, gdyż część osiedli nie zdoła zgromadzić wystarczającej liczby osób aby wybory były ważne. Odbędzie się zatem przynajmniej jedno dodatkowe zebranie wyborcze. Na początku roku, podczas posiedzeń Komisji Prawa była mowa o tym, żeby zorganizować wybory w jednym dniu dla wszystkich rad. Nie jest to jednak proste ze względu na zwyczajową obecność przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza na zebraniach wyborczych oraz terminy wygaśnięcia kadencji poszczególnych rad. Z drugiej strony jednak JEDEN termin dla całego miasta znacznie ułatwiłby, z punktu widzenia mieszkańca, zorientowanie się kiedy i gdzie mogą wybrać radę swojego osiedla oraz wzmocniłby efekty kampanii profrekwencyjnej (patrz poniżej, pytanie 3).

Pytanie 2: Jakie działania zmierzające do poprawy dostępności informacji o Radnych Osiedlowych planuje przedsięwziąć Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego?

„Informacje dotyczące poszczególnych rad osiedli dostępne są zarówno na stronie internetowej www.kalisz.pl w zakładce Dla mieszkańców-Rady osiedli i sołectwa jak i www.bip.kalisz.pl w zakładce Jednostki Pomocnicze. Ponadto każdorazowo osoba zainteresowana kontaktem z daną radą osiedla może go uzyskać za pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej, zatem dostępność informacji jest łatwo osiągalna.”

Komentarz LSM: Konia z rzędem temu, kto skutecznie skontaktuje się z radnymi osiedla na podstawie kontaktów dostępnych na ww. stronach. Większość numerów telefonów to numery do siedzib rady, np. szkół, gdzie nawet jeśli ktoś odbierze telefon często nie wie jak skontaktować nas z radnym. Tylko kilka osiedli ma aktualne numery telefonów, np. Korczak, Sołectwo Dobrzec. Jedno osiedle, Majków, podaje dodatkowo e-mail i adres strony internetowej (niestety link jest nieaktywny i trzeba skopiować adres i wkleić go w pasem adresu wyszukiwarki :) Na popularnych portalu społecznościowym kilka rad osiedlowych prowadzi z własnej inicjatywy swoje strony.
W BIPie znajdziemy nazwiska przewodniczących rady i zarządu osiedli (pewnie niewiele osób w ogóle wie czym różnią się te funkcje?), ale bez e-maili i numerów telefonów. Aby je uzyskać trzeba zwrócić się do Kancelarii Rady Miejskiej – dopiero po pisemnej prośbie o kontakt do konkretnych osób, dostaniemy numer telefonu do radnej/radnego jeśli wcześniej wyrazili oni na to zgodę (patrz: pytanie 5). Czy zatem na pewno „dostępność informacji jest łatwo osiągalna”?

Pytanie 3: Jakie działania zmierzające do upowszechnienia wśród mieszkańców Kalisza idei kandydowania do rad osiedlowych i zachęcenia ich do zgłaszania swoich kandydatur planuje przedsięwziąć Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego?

„Wybory w jednostkach pomocniczych miasta poprzedzone zostaną szeroką kampanią informacyjną, zachęcającą nie tylko do oddania głosu, ale także do kandydowania dla członka rady osiedla i sołectwa, którzy w przyszłości może współdecydować o przyszłości lokalnej społeczności. Informacje przekazane zostaną za pośrednictwem mediów, ponadto zamieszczone będą na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego, a także na słupach ogłoszeniowych i w ogólnodostępnych miejscach na terenie całego miasta. Podkreślić należy, że ideę kandydowania propagować będą również radni Rady Miejskiej Kalisza, którzy nierozerwalnie związania są z jednostkami pomocniczymi, a często sami się z nich wywodzą.”

Komentarz LSM: Dowiadujemy się gdzie zamieszczane będą informacje o wyborach, ale nie wiemy w jaki sposób miasto planuje zachęcić mieszkańców do udziału w nich. Pozostaje poczekać na pierwsze akcje promocyjne.

Pytanie 4: Czy w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedlowych przewidziane jest utworzenie serwisu internetowego/zakładki na stronie internetowej Kalisza, zawierającego sylwetki osób kandydujących do rad osiedlowych? Pragniemy zwrócić uwagę, że upowszechnienie podstawowych informacji o kandydatach Rad Osiedli zwiększyłoby zainteresowanie wyborami do RO, które jak wiadomo, jest w Kaliszu na tyle niskie, że często nie udaje się wybrać Rady Osiedla w pierwszym terminie.

„Utworzenie na stronie internetowej miasta serwisu internetowego zawierającego sylwetki osób kandydujących do rad osiedlowych jest niestety niemożliwe, gdyż działanie to kojarzyć się może z agitacją wyborczą, niedozwoloną w Urzędzie Miejskim.”

Komentarz LSM: OK, faktycznie. Możliwe są jednak działania ze strony Miasta, które wspierają „promocję” samych wyborów – zachęcają mieszkańców do kandydowania i głosowania, odpowiadają na podstawowe pytania, dotyczące rad osiedli.

Pytanie 5: Czy planowanie jest utworzenie, po wyborach, stron internetowych poszczególnych RO z listą członków, z numerami telefonów, adresami e-mail i ze zdjęciami (tak jak w przypadku Radnych Rady Miejskiej)? Na ww. stronach internetowych znajdowałyby się informacje na temat tego nad czym RO pracują, jakie są tematy i wyniki bieżącej pracy i co udało im się zrealizować. Zamieszczanie informacji na bieżąco wpłynie korzystnie na zwiększenie zainteresowania mieszkańców pracą Rad Osiedlowych, a także zwiększy świadomość, dotyczącą kompetencji rad. Z punktu widzenia mieszkańca trudno interesować się pracą Rady Osiedlowej, której składu się nie zna, nie ma się z nią kontaktu i nie ma się jakichkolwiek informacji na temat tego czym rada aktualnie się zajmuje, albo co zrealizowała w przeszłości.

“Kwestia publikacji rozszerzonych danych, dotyczących całościowych składów rad osiedli i sołectw poprzedzona musi zostać z konsultacjami z nowo wybranymi osobami, co związane jest z ustawą o ochronie danych osobowych.”

Komentarz LSM: Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne w takim samym stopniu jak pozostałych obywateli. Czy reprezentanci jednostek pomocniczych (zarząd) nie są właśnie takimi osobami? Czy logiczną konsekwencją pełnionej przez nich funkcji nie jest otwartość i chęć kontaktu z mieszkańcami swojego miasta? Dlaczego w poznańskim, łódzkim czy gdańskim BIPie bez kłopotu znajdziemy pełen skład wszystkich rad osiedli, razem z ich statutem, regulaminem, stroną www, telefonem, e-mailem, mapką osiedla i terminami dyżurów, a w przypadku Kalisza trzeba konsultować to z radnymi?

Oryginał odpowiedzi.

W kolejnym poście zamieścimy odpowiedzi na pytania o Radę Miejską, który udzielił nam Andrzej Plichta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>